Odbiór i sortowanie żużli

Żużel

Żużel to odpad, który jest pozyskiwany między innymi w wyniku procesów termicznego przetwarzania. Wyróżnić możemy wiele rodzajów żużli powstających z termicznego przetwarzania, m.in. hutnicze (żużel martenowski, żużel tomasowski, żużel wielkopiecowy, oraz żużel spieniony) oraz żużle powstałe z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Podaż żużli powstałych z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych ulega dynamicznemu wzrostowi w związku z oddawaniem do użytku nowych spalarni odpadów komunalnych. Nasza firma, oprócz skupu i sortowania metali, zajmuje się także skupem i sortowaniem żużli typu IBA. 

Odpadki metalowe

Żużel IBA w budownictwie

W wyniku procesów przetwarzania i sortowania żużli powstaje kruszywo pochodzące z recyklingu. Jest ono wykorzystywane jako materiał budowlany. 

Według szczegółowych badań przeprowadzonych w Laboratorium Geotechniki IBDiM, kruszywa IBA można sklasyfikować według normy PN-EN 13242 i nadają się one do zastosowania w budownictwie drogowym. Żużel ma odpowiedni poziom mrozoodporności na poziomie od 3,11% do 9,20%, a także gęstość objętościową, która wynosi 2,18 Mg/m3 (0/10 mm) i 2,41 Mg/m3(10/20 mm). Poza tym kruszywo charakteryzuje nasiąkliwość na poziomie WA24 = 2,6-3,4%.

Badacze opracowali wnioski, zgodnie z którymi żużle IBA nadają się do stosowania ich w strefie oddziaływania mrozu. Mieszanka okazała się nośna, nawet po nasyceniu jej wodą. Z powodzeniem można wykorzystać ją na przykład do wykonania dolnych warstw drogowych, a także do podbudowy w przypadku ciągów pieszo-jezdnych lub chodników.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!